• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15 1000001 2017-05-09 คำสั่ง ทดสอบระบบครับ ด่วน งานศูนย์ข้อมูล ทุกคน
11 647/2553 2010-10-05 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
9 364/2552 2009-06-12 คำสั่ง การพิจารณาอนุญาตข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ งานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 ครั้งที่ 2/2552 2009-06-11 รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2552 งานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 ครั้งที่ 1/2552 2009-06-11 รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2552 งานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
1 ระเบียบ1 2009-04-26 ประกาศ ระเบียบ สอศ.2552 ด่วนที่สุด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ