วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

2560(6) 2559(10) 2558(12) 2557(17) 2556(16) 2555(24) 2554(17) 2553(15) 2552(9) (3)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ อ่าน รับรอง/ไม่รับรอง กระทำ
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว   501   0/0  ดูรายชื่อ อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
รายงานการประชุมครู อ่าน รับรอง/ไม่รับรอง กระทำ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 อ่านแล้ว   368   0/0  ดูรายชื่อ อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
  รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว   283   - อ่าน
  รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อ่านแล้ว   134   - อ่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา อ่าน รับรอง/ไม่รับรอง กระทำ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว   318   0/0  ดูรายชื่อ อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา อ่าน รับรอง/ไม่รับรอง กระทำ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว   305   0/0  ดูรายชื่อ อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 

สำหรับเจ้าหน้าที่