วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายชื่อผู้รับรอง และไม่รับรอง รายงานการประชุม


ไม่มีข้อมูลผู้รับรอง

ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก อ่าน การรับรอง
รับ/ไม่รับ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560    2017-03-17 11:40:24   829    0/0