รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก
 1.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2019-07-09 09:38:42 
 2.     ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562  2019-07-09 09:35:17 
 3.     รายงานการประชุมข้าราชการครู,ครูพิเศษสอนและบุคคลากรทางการศึกษา  2019-05-10 10:31:12 
 4.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562  2019-03-29 14:39:17 
 5.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  2019-02-18 11:35:23 
 6.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561  2019-02-06 16:26:30 
 7.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561  2018-11-05 12:38:28 
 8.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม)  2018-10-29 15:09:46 
 9.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561  2018-10-10 11:51:40 
 10.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561  2018-10-10 11:43:16 
 11.     รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561  2018-10-10 11:21:30 
 12.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561  2018-10-05 15:05:43 
 13.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  2018-07-03 11:33:44 
 14.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561  2018-05-11 10:22:53 
 15.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  2017-09-28 11:59:58 
 16.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  2017-06-26 15:36:21 
 17.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  2017-06-26 15:32:26 
 18.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  2017-05-16 13:27:15 
 19.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  2017-05-11 11:39:17 
 20.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  2017-03-17 11:40:24 
ดูทั้งหมด