รับสมัคร


รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก
 1.     แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง  2019-12-13 17:15:32 
 2.     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562  2019-11-13 11:03:18 
 3.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  2019-10-07 15:18:31 
 4.     คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  2019-10-04 11:33:10 
 5.     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง  2019-07-18 12:40:45 
 6.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2019-07-09 09:38:42 
 7.     ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562  2019-07-09 09:35:17 
 8.     รายงานการประชุมข้าราชการครู,ครูพิเศษสอนและบุคคลากรทางการศึกษา  2019-05-10 10:31:12 
 9.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562  2019-03-29 14:39:17 
 10.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  2019-02-18 11:35:23 
 11.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561  2019-02-06 16:26:30 
 12.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561  2018-11-05 12:38:28 
 13.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม)  2018-10-29 15:09:46 
 14.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561  2018-10-10 11:51:40 
 15.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561  2018-10-10 11:43:16 
 16.     รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561  2018-10-10 11:21:30 
 17.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561  2018-10-05 15:05:43 
 18.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  2018-07-03 11:33:44 
 19.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561  2018-05-11 10:22:53 
 20.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  2017-09-28 11:59:58 
ดูทั้งหมด


เว็ปลิ๊ง