หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
กยศ.
ระบบโควตา
ข่าวประชาสัมพันธ์
HomePage ครูสมคิด อ่านต่อ
07/11/2560
ปัจฉิมนิเทศ 2560 อ่านต่อ
07/11/2560
ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด อ่านต่อ
18/12/2558
ปฏิทินปฏิบัติงาน
29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560  ผ่านมาแล้ว 698 วัน
09 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560  ผ่านมาแล้ว 746 วัน
01 ธันวาคม 2560 โควตาภายนอกและโควตาพิเศษ 2561  ผ่านมาแล้ว 816 วัน