หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้ช่วย  17/08/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ http://www.boga.go.th
หรือ http://www.boga.go.th/boga/cms/tblhotnew_show.asp?hn_id=1609 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี