หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้ช่วย อ่านต่อ
17/08/2555
ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒ อ่านต่อ
06/08/2555
ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา อ่านต่อ
18/07/2555
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556 อ่านต่อ
28/06/2555
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านต่อ
12/06/2555