รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก
 1.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561  2018-11-05 12:38:28 
 2.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม)  2018-10-29 15:09:46 
 3.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561  2018-10-10 11:51:40 
 4.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561  2018-10-10 11:43:16 
 5.     รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561  2018-10-10 11:21:30 
 6.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561  2018-10-05 15:05:43 
 7.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  2018-07-03 11:33:44 
 8.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561  2018-05-11 10:22:53 
 9.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  2017-09-28 11:59:58 
 10.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  2017-06-26 15:36:21 
 11.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  2017-06-26 15:32:26 
 12.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  2017-05-16 13:27:15 
 13.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  2017-05-11 11:39:17 
 14.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  2017-03-17 11:40:24 
 15.     รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560  2017-03-17 10:39:06 
 16.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  2016-10-05 10:28:05 
 17.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559  2016-09-15 12:33:02 
 18.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559  2016-07-15 12:57:53 
 19.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559  2016-06-14 09:53:44 
 20.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559  2016-06-14 09:48:29 
ดูทั้งหมด