รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก
 1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  2018-07-03 11:33:44 
 2.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561  2018-05-11 10:22:53 
 3.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  2017-09-28 11:59:58 
 4.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  2017-05-16 13:27:15 
 5.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  2017-05-11 11:39:17 
 6.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  2017-03-17 11:40:24 
 7.     รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560  2017-03-17 10:39:06 
 8.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  2016-10-05 10:28:05 
 9.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559  2016-09-15 12:33:02 
 10.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559  2016-07-15 12:57:53 
 11.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559  2016-06-14 09:53:44 
 12.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559  2016-06-14 09:48:29 
 13.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  2016-05-17 08:39:17 
 14.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  2016-05-17 08:28:35 
 15.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559  2016-03-24 10:38:48 
 16.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559  2016-02-01 14:48:36 
 17.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559  2016-02-01 14:47:25 
 18.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558  2015-11-30 13:22:58 
 19.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)  2015-10-21 09:12:44 
 20.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  2015-10-21 09:09:37 
ดูทั้งหมด