• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 205 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
สิริทรัพย์ ปั้นทับ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
202
สุพรรษา บานเย็น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
203
สุภัททา เปรมสุวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
204
อัจฉราพรรณ ต้นกำเนิด • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
205
อานันทิยา แสงสว่าง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท