วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท    
  

แบบสอบถามปัจจุบัน

ชื่อแบบสอบถาม โดย จำนวนผู้ตอบ ผลการสอบถาม ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท งานแนะแนว 4
คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถาม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Captivate และเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 20.00น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ฝ่ายประเมินผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 114
คลิ๊กที่นี่

แบบสอบถามเก่า

ชื่อแบบสอบถาม โดย จำนวนผู้ตอบ ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท งานแนะแนว 4
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 งานศูนย์ข้อมูลฯ 4,116
ความพึงพอใจสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ข้อมูล 4,054
แบบสอบถาม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Captivate และเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 20.00น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ฝ่ายประเมินผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 114

>> จัดทำโดย ทีมงาน ไอ ที วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท <<