วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   ปีการศึกษา 2562  
 

  ขั้นตอนการรับโควต้า
  ประกาศผลโควต้า
  บันทึกข้อมูลนักศึกษาโควต้า
 

>> จัดทำโดย ทีมงาน ไอ ที วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท <<