ประกาศรายชื่อนักศึกษา (อย่างไม่เป็นทางการ)รอบ 2
เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3
ยานยนต์ 5
เครื่องมือกล 7
เชื่อมโลหะ 13
ไฟฟ้ากำลัง 14
อิเล็กทรอนิกส์ 5
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1
การก่อสร้าง 3
ช่างซ่อมบำรุง 4
การบัญชี 1
การตลาด 1
เลขานุการ 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8
อาหารและโภชนาการ 1
ระดับ ปวช. ทวิภาคี จาก สถานประกอบการ
ยานยนต์(ทวิ) 5
ช่างซ่อมบำรุง(ทวิ) 0
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 1
เครื่องมือกล 3
งานแม่พิมพ์โลหะ 0
ติดตั้งไฟฟ้า 3
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0
เทคนิคการก่อสร้าง 1
การบัญชี 0
การตลาด 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา
เทคนิคยานยนต์(ม.6) 3
เครื่องมือกล(ม.6) 4
เทคนิคโลหะและขึ้นรูป(ม6.) 1
ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ม.6) 1
เทคนิคการก่อสร้าง(ม6.) 1
อุตสาหกรรมการผลิต(ม6.) 1
การตลาด(ม.6) 0
การจัดการทั่วไป(ม.6) 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) 3
อาหารและโภชนาการ(ม6.) 1
ระดับ ปวส ทวิภาคี จาก สถานประกอบการ
เทคนิคยานยนต์(ทวิ) 2
ติดตั้งไฟฟ้า(ทวิ) 0
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) ต่อเนื่อง จาก ปวส.
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 0