วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ(21) รายงานการประชุมครู(21) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(60) รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด(11) รายงานการประชุมผู้บริหารสถาานศึกษา(3) แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท(4) รายงานการประชุมน้ำท่วม(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท(6) รายงานการประชุมอื่น ๆ(4)
ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก อ่าน การรับรอง
รับ/ไม่รับ
กระทำ
 1.     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง อ่านแล้ว    2019-07-18 12:40:45   99    -  อ่าน
 2.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    2019-07-09 09:38:42   148    -  อ่าน
 3.     ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562 อ่านแล้ว    2019-07-09 09:35:17   53    -  อ่าน
 4.     รายงานการประชุมข้าราชการครู,ครูพิเศษสอนและบุคคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว    2019-05-10 10:31:12   170    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 5.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 อ่านแล้ว    2019-03-29 14:39:17   251    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 6.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 อ่านแล้ว    2019-02-18 11:35:23   933    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 7.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 อ่านแล้ว    2019-02-06 16:26:30   137    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 8.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-11-05 12:38:28   303    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 9.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2018-10-29 15:09:46   335    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 10.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:51:40   240    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 11.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:43:16   186    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 12.     รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:21:30   175    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 13.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-10-05 15:05:43   1050    -  อ่าน
 14.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC อ่านแล้ว    2018-07-03 11:33:44   2022    -  อ่าน
 15.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่านแล้ว    2018-05-11 10:22:53   600    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 16.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 อ่านแล้ว    2017-09-28 11:59:58   662    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 17.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2017-06-26 15:36:21   110    -  อ่าน
 18.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2017-06-26 15:32:26   151    -  อ่าน
 19.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว    2017-05-16 13:27:15   513    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 20.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว    2017-05-11 11:39:17   710    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 21.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว    2017-03-17 11:40:24   829    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 22.     รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว    2017-03-17 10:39:06   462    -  อ่าน
 23.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-10-05 10:28:05   635    -  อ่าน
 24.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 อ่านแล้ว    2016-09-15 12:33:02   488    -  อ่าน
 25.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559 อ่านแล้ว    2016-07-15 12:57:53   510    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 26.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 อ่านแล้ว    2016-06-14 09:53:44   487    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 27.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559 อ่านแล้ว    2016-06-14 09:48:29   626    -  อ่าน
 28.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-05-17 08:39:17   556    -  อ่าน
 29.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-05-17 08:28:35   632    -  อ่าน
 30.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-03-24 10:38:48   723    -  อ่าน
 31.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-02-01 14:48:36   1707    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 32.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-02-01 14:47:25   1218    -  อ่าน
 33.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-11-30 13:22:58   625    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 34.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2015-10-21 09:12:44   704    -  อ่าน
 35.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-21 09:09:37   1388    -  อ่าน
 36.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2015-10-19 14:06:39   764    -  อ่าน
 37.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-12 14:30:03   796    -  อ่าน
 38.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-10-05 15:34:49   497    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 39.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-05 15:33:08   474    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 40.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-09-08 11:21:04   533    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 41.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-06-16 12:45:19   694    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 42.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-06-10 09:55:55   560    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 43.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-05-12 08:51:21   835    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 44.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-03-05 09:45:49   690    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 45.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-11-19 10:18:25   738    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 46.     รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-11-19 10:12:29   724    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 47.     มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-10-08 09:12:56   923    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 48.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-10-08 09:04:30   1152    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 49.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-10-06 14:13:08   838    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 50.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-22 16:33:53   725    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 51.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-16 16:58:07   774    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 52.     ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-08 11:14:51   754    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 53.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-02 08:09:49   854    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 54.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-07-28 08:31:29   1185    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 55.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:26:56   928    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 56.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:16:44   1143    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 57.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:09:52   793    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 58.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:07:44   822    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 59.     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ่านแล้ว    2014-02-19 13:34:05   1560    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 60.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-02-10 16:40:53   1312    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 61.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-02-07 10:03:36   1388    11/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 62.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:56:57   1069    -  อ่าน
 63.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:55:03   622    -  อ่าน
 64.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:52:50   464    -  อ่าน
 65.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:51:15   409    -  อ่าน
 66.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-16 16:07:56   585    -  อ่าน
 67.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-11 15:40:04   536    -  อ่าน
 68.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-11 15:29:47   527    -  อ่าน
 69.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-08-15 09:09:01   638    -  อ่าน
 70.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-07-29 10:06:46   567    -  อ่าน
 71.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556 อ่านแล้ว    2013-07-08 17:59:39   492    -  อ่าน
 72.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-06-03 15:33:27   905    -  อ่าน
 73.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว    2013-05-10 11:51:24   682    -  อ่าน
 74.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-04-05 09:27:26   875    -  อ่าน
 75.     แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-03-12 10:58:53   546    -  อ่าน
 76.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-03-06 14:28:29   888    -  อ่าน
 77.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-02-22 00:00:00   1463    -  อ่าน
 78.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555 อ่านแล้ว    2013-01-17 12:46:41   591    -  อ่าน
 79.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-11-22 11:42:21   819    -  อ่าน
 80.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-11-09 11:42:05   528    -  อ่าน
 81.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 อ่านแล้ว    2012-10-02 19:53:49   837    -  อ่าน
 82.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-10-02 19:52:05   617    -  อ่าน
 83.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-09-04 10:54:37   457    -  อ่าน
 84.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-08-26 11:59:31   740    -  อ่าน
 85.     รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน อ่านแล้ว    2012-08-21 20:47:33   530    -  อ่าน
 86.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-23 16:55:01   552    -  อ่าน
 87.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-19 09:58:40   506    -  อ่าน
 88.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-19 09:57:54   725    -  อ่าน
 89.     รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง อ่านแล้ว    2012-06-11 17:39:09   519    -  อ่าน
 90.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-06-08 11:51:17   723    -  อ่าน
 91.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555 อ่านแล้ว    2012-06-07 13:24:51   555    -  อ่าน
 92.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555 อ่านแล้ว    2012-06-02 14:46:53   550    -  อ่าน
 93.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555 อ่านแล้ว    2012-05-23 17:16:42   1031    -  อ่าน
 94.     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-16 00:00:00   520    -  อ่าน
 95.     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-15 00:00:00   578    -  อ่าน
 96.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-05-03 11:36:50   1624    -  อ่าน
 97.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:57:59   957    -  อ่าน
 98.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:57:12   489    -  อ่าน
 99.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:48:31   507    -  อ่าน
 100.     แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อ่านแล้ว    2012-04-27 13:25:22   599    -  อ่าน
 101.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-04-05 00:00:00   646    -  อ่าน
 102.     รายงานการประชุมผู้บริหาร อ่านแล้ว    2012-04-03 15:40:48   676    -  อ่าน
 103.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-03-19 00:00:00   840    -  อ่าน
 104.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-02-08 00:00:00   1408    -  อ่าน
 105.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-02-08 00:00:00   708    -  อ่าน
 106.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔ อ่านแล้ว    2012-01-20 00:00:00   609    -  อ่าน
 107.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-12-30 09:18:40   510    -  อ่าน
 108.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554 อ่านแล้ว    2011-11-24 14:48:13   533    -  อ่าน
 109.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554 อ่านแล้ว    2011-11-24 14:47:01   546    -  อ่าน
 110.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-11-07 15:16:23   651    -  อ่าน
 111.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555 อ่านแล้ว    2011-11-06 00:00:00   296    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 112.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-11-03 10:43:18   575    -  อ่าน
 113.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-10-25 00:00:00   691    -  อ่าน
 114.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-10-04 10:38:10   1024    -  อ่าน
 115.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ อ่านแล้ว    2011-10-04 00:00:00   660    -  อ่าน
 116.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-07-04 00:00:00   726    -  อ่าน
 117.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554 อ่านแล้ว    2011-04-18 00:00:00   1154    -  อ่าน
 118.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-03-15 00:00:00   867    -  อ่าน
 119.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53 อ่านแล้ว    2011-01-12 00:00:00   667    -  อ่าน
 120.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-27 00:00:00   499    -  อ่าน
 121.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-25 00:00:00   587    -  อ่าน
 122.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-24 13:26:17   481    -  อ่าน
 123.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53 อ่านแล้ว    2010-12-15 00:00:00   605    -  อ่าน
 124.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ อ่านแล้ว    2010-12-07 00:00:00   719    -  อ่าน
 125.     รายงานการประชุมน้ำท่วม อ่านแล้ว    2010-11-05 00:00:00   658    -  อ่าน
 126.     รายงานการประชุมผู้บริหาร อ่านแล้ว    2010-11-05 00:00:00   879    -  อ่าน
 127.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-10-18 00:00:00   1044    -  อ่าน
 128.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ) อ่านแล้ว    2010-09-15 00:00:00   837    -  อ่าน
 129.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-09-15 00:00:00   1490    -  อ่าน
 130.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554 อ่านแล้ว    2010-08-25 00:00:00   670    -  อ่าน
 131.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-06-01 00:00:00   626    -  อ่าน
 132.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554 อ่านแล้ว    2010-05-11 00:00:00   802    -  อ่าน
 133.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-04-20 13:46:58   726    -  อ่าน
 134.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-04-20 13:46:58   1006    -  อ่าน
 135.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552 อ่านแล้ว    2010-04-13 00:00:00   421    -  อ่าน
 136.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-23 00:00:00   582    -  อ่าน
 137.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-21 13:26:17   815    -  อ่าน
 138.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-15 00:00:00   1724    -  อ่าน
 139.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-10-29 00:00:00   983    -  อ่าน
 140.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-09-03 00:00:00   833    -  อ่าน
 141.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-30 00:00:00   625    -  อ่าน
 142.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-01 00:00:00   835    -  อ่าน
 143.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-01 00:00:00   649    -  อ่าน
 144.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อ่านแล้ว    0000-00-00 00:00:00   211    -  อ่าน
 145.     มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    0000-00-00 00:00:00      -  อ่าน

สำหรับเจ้าหน้าที่