ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : โครงการนักเรียนแกนนำค่ายหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงงานวิชาชีพ
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนักเรียนแกนนำค่ายหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงงานวิชาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 76 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

กลับไปหน้าแรก