ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก วัดทุ่งกระถิน
รายละเอียดของข่าว : นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายนิธิศ ทิพนี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก ณ วัดทุ่งกระถิน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 48 รูป

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

กลับไปหน้าแรก