ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก วัดมะปราง
รายละเอียดของข่าว : คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก ณ วัดมะปราง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 54 รูป

1

2

3

5

6

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

กลับไปหน้าแรก