ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อม อุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก ซ่อมมุ้งลวด และสอนอาชีพ ณ วัดอินทราราม
รายละเอียดของข่าว : นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยบริการซ่อม อุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก ซ่อมมุ้งลวดและสอนอาชีพ ณ วัดอินทราราม ตำบลตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 63 รูป

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

65

67

68

กลับไปหน้าแรก