ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ณ วัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดของข่าว : นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ณ วัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 44 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

46

48

49

50

กลับไปหน้าแรก