ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : FIX IT CENTER THAILAND 4.0 เทศบาลตำบลธรรมามูล
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ณ เทศบาลตำบลธรรมามูลอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 50 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

16

17

18

19

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

36

37

38

40

42

44

45

46

47

49

51

52

54

55

56

57

58

59

60

61

62

กลับไปหน้าแรก