ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : โครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ประจำปี 2562
รายละเอียดของข่าว : คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นำนักเรียน นักศึกษา เข้าโครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ประจำปี 2562 ณ สถานปฎิบัติธรรม วัดหนองขนาก ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 57 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

กลับไปหน้าแรก