ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2562
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2562 ณ หน้าธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 58 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

กลับไปหน้าแรก