ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตร การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดของข่าว : นายนิธิศ ทิพนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณหน้าแถวตอนเช้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
6

พบรูปภาพ 18 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

กลับไปหน้าแรก