ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
Click เพื่อขยายรูป
2

พบรูปภาพ 24 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

กลับไปหน้าแรก