ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : ประเมินธนาคารโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียดของข่าว : คณะกรรมการประเมิน ธนาคารโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มาประเมินธนาคารโรงเรียน โดยมีนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสาละ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 21 รูป

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

กลับไปหน้าแรก