ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 25 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

กลับไปหน้าแรก