ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : ตรวจสภาพ นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.1 พร้อมลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดของข่าว : คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ตรวจสภาพ นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.1 พร้อมลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 39 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

กลับไปหน้าแรก