ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา รุ่นที่ 2
รายละเอียดของข่าว : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 17 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

กลับไปหน้าแรก