ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยขบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐานของอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
รายละเอียดของข่าว : นายทองสุข พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยขบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐานของอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยมีนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 72 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

กลับไปหน้าแรก