ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : ประชุมครูที่ปรึกษา เรื่อง เยี่ยมบ้านพักนักเรียน นักศึกษา
รายละเอียดของข่าว : นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดประชุมครูที่ปรึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 23 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

กลับไปหน้าแรก