ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : นิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดของข่าว : คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จากหน่วยศึกษานิเทศก์ มาติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ของสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 11 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กลับไปหน้าแรก