ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
รายละเอียดของข่าว : คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดดงพระเจดีย์ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 15 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลับไปหน้าแรก