ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
รายละเอียดของข่าว : นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา แผนกการบัญชี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ภาวนาราม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 46 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

กลับไปหน้าแรก