ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : การประชุมแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
รายละเอียดของข่าว : นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดประชุมแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 28 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

กลับไปหน้าแรก