ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดของข่าว : นายสมหมาย สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 29 รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

กลับไปหน้าแรก