ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่ นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดของข่าว : นายสมหมาย สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ให้โอวาทแก่ นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
Click เพื่อขยายรูป
1

พบรูปภาพ 4 รูป

1

2

3

4

กลับไปหน้าแรก