อบรมโครงการส่งเสริมวินัยจราจร ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 29/08/2559
ประชุม อศจ.ชัยนาท 25/08/2559
โครงการบริจาคโลหิต 25/08/2559
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 25/08/2559
คณะศึกษาดูงานสถาบัน SMK AL HUDA KOTA KEDIRI จากประเทศอินโดนีเซีย มาศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 25/08/2559
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือโครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" (One Dealer One College : Zero Accident Project) 19/08/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>