กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 28/05/2561
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 31/05/2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท "นกเงือกเกมส์ ครั้งที่ 1" ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 22/06/2561
การควบคุมฝึกซ้อมระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด 20/06/2561
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาฯ 20/06/2561
ประกวดพานไหว้ครู 2561 15/06/2561
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดร้องเพลงไทยสากล-สากล และการประกวดโฟล์คซอง 15/06/2561
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>