โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล 05/02/2559
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดสอบวี - เน็ต ประจำปีการศึกษา 2558 05/02/2559
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "เปิดโลกวิชาการ สู่อาชีพสากล" ประจำปีการศึกษา 2558 04/02/2559
ให้กำลังใจ ครูและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 04/02/2559
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2559 03/02/2559
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 02/02/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>