โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 02/09/2557
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางบัญชี 02/09/2557
โครงการประกวดออกแบบการจัดแสดงสินค้า (Display) 02/09/2557
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 02/09/2557
มอบเกียรติบัตรโครงการแข่งขันเขียนโฮมเพจ 29/08/2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยศึกษาดูงาน 28/08/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>