ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 21/10/2557
โครงการนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน 20/10/2557
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 20/10/2557
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน - นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช.รุ่นที่ 3/2557 10/10/2557
ตรวจสภาพและลงทะเบียน นักศึกษาปวส.1-2 10/10/2557
ประชุมเรื่องการเขียนโครงการและจัดสรรงบประมาณปี 2558 10/10/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>