ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง เชิญชวนนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือประจำตัวนักเรียน 27/05/2558
กิจกรรมวันอาเซียน 02/09/2558
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชมรมวิชาชีพการบัญชี 02/09/2558
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 02/09/2558
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 02/09/2558
แนะนำคำศัพท์ภาษาจีนหน้าแถว โดยครูเจ้าของภาษา 31/08/2558
ประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภาคกลาง (ฺBest Practice) 27/08/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>