กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2560 26/06/2560
สาส์น จากนายกรัฐมนตรี 26/06/2560
Fix it center วัดหนองพญา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 26/06/2560
สอนอาชีพ ทำขนมลืมกลืน 26/06/2560
สอนอาชีพ การจับผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่ 26/06/2560
Fix it center ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท 21/06/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>