ผู้ตรวจราชการ มาตรวจราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 30/07/2557
ประชุมพิจารณาทุน 30/07/2557
โครงการอบรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30/07/2557
โครงการภูเขาแจกันดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา 29/07/2557
English for today 29/07/2557
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน - นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. รุ่นที่ 2/2557 29/07/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>