ลงทะเบียน การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 07/12/2559
เตรียมความพร้อม สถานที่จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 06/12/2559
MOU สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 02/12/2559
โครงการ แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง 01/12/2559
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 30/11/2559
การตรวจสารเสพติด นักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 30/11/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>