ประชุมพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26/11/2558
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (งานฝึกฝีมือ) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของ อศจ.ชัยนาท ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2558 26/11/2558
เก็บกระเป๋าสตางค์ได้และนำส่งคืนให้เจ้าของ 26/11/2558
กิจกรรม "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2558 25/11/2558
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดอังกฤษ - ไทย 25/11/2558
มอบเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในโครงการ UTCC Accounting Competition 24/11/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>