ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง เชิญชวนนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือประจำตัวนักเรียน 27/05/2558
ตรวจสภาพก่อนลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ปวส.1 และ ปวส.2 05/10/2558
จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ 01/10/2558
ประชุมคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2558 01/10/2558
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน 29/09/2558
โครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" (One Dealer One College:Zero Accident Project) 28/09/2558
โครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง" 28/09/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>