รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 13/12/2560
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดสอบ วี-เน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 13/12/2560
ทำบุญ บริจาคเงินโครงการก้าวคนละก้าว 12/12/2560
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2560 07/12/2560
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ 07/12/2560
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและผู้ที่เกี่ยวข้อง 07/12/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>