กิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 31/10/2557
โครงการ ยิ้ม ทัก สวัสดี และลูกเสือจราจร 29/10/2557
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 29/10/2557
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 29/10/2557
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 29/10/2557
สัมมนาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และ บริษัท ทิตารามคอนซัลแตนท์ จำกัด 28/10/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>