มอบเกียรติบัตรประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 27/08/2557
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 27/08/2557
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม 27/08/2557
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว 26/08/2557
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันอาเซียน 20/08/2557
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว 20/08/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>