กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 21/08/2560
ผู้สมัครชี้แจ้งนโยบาย แก่เพื่อน ๆ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 21/08/2560
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือโครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" (One Dealer One College : Zero Accident Project) 21/08/2560
มหกรรมเครื่องจักรกลดนตรี 21/08/2560
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 21/08/2560
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 21/08/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>