โครงการอบรมเฉพาะวิชาชีพการบัญชี 29/01/2558
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์ดีดอังกฤษ-ไทย 29/01/2558
สอบ V-net ปวช.3และ ปวส2 26/01/2558
ประชุมติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนและเตรียมความพร้อมการจัดแสดงผลงาน 26/01/2558
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 26/01/2558
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ วี เน็ต ปีการศึกษา 2557 20/01/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>