ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง เชิญชวนนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือประจำตัวนักเรียน 27/05/2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กับ บริษัท ไพรมัส จำกัด 04/08/2558
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 03/08/2558
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา 03/08/2558
ศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 03/08/2558
โครงการศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาภาคใต้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 03/08/2558
โครงการอบรมการส่งเสริมการออมในวัยเยาวชนและเงินตราในสมัยโบราณ 03/08/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>