กิจกรรมวันครูดูแลเด็กและโครงการร่วมแรงแก้ไขใส่ใจลูกหลาน 18/01/2560
ตรวจสุขสภาพนักศึกษา รอบ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 17/01/2560
ประชุมครูที่ปรึกษา ในโครงการร่วมแรงแก้ไขใส่ใจลูกหลาน 12/01/2560
นำสิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และ นำนักศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12/01/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ 11/01/2560
มอบรางวัล ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2559 รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยม 11/01/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>