โครงการ อบรมความรู้ทางด้านเทคนิคระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง และทักษะการประกอบเครื่องยนต์ ซูซูกิ ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 27/11/2557
ประชุมคณะกรรมการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 26/11/2557
ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาและครูที่ปรึกษา โครงการร่วมแรงแก้ไขใส่ใจลูกหลาน 26/11/2557
กิจกรรม "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2557 26/11/2557
ประกอบและซ่อมแชมรถจักรยาน 24/11/2557
มอบสิ่งประดิษฐ์ ชุดคิดคิด ให้โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 21/11/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>