รหัสข่าวที่ 1709 Dj มาร์ค รายการเพลงภาษาอังกฤษ ของสถานีวิทยุ 91.75 เมกกะเฮิร์ตส สวท.ชัยนาท มาประชาสัมพันธ์รายการเพลง ณ วิทยาัลัยเทคนิคชัยนาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 25/10/2555 - 7 รูป-
รหัสข่าวที่ 1708 ประชุมรายวิชาโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ณ ห้องเรียนทันสมัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 24/10/2555 - 27 รูป-
รหัสข่าวที่ 1707 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 24/10/2555 - 33 รูป-
รหัสข่าวที่ 1706 โครงการนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 20/10/2555 - 26 รูป-
รหัสข่าวที่ 1705 ประชุมพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทำความผิด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 18/10/2555 - 14 รูป-
รหัสข่าวที่ 1704 การประชุมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม อชท. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 17/10/2555 - 9 รูป-
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
มีทั้งหมด 388 หน้า
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  >>